Det er ikke plass til alle kategorier i menyen. Hva nå?

I noen av Webnode-malene er det begrenset hvor mange kategorien det er plass til i menyen. Overgår man dette tallet, vil ikke de nye kategoriene vises i menyen. Da man man enten velge en annen mal eller endre på strukturen av kategorien, dvs. gjøre noen av sidene om til undersider.

 

Et eksempel på det sistnevnte kan være at du har en hjemmeside om gamle bilmerker og du ønsker å ha følgende kategorier i menyen: biler fra 30-tallet, biler fra 40-tallet, biler fra 50-tallet, biler fra 60-tallet, biler fra 70-tallet. Det viser seg at det ikke er nok plass til andre sider f.eks. «kontakte meg» o.a. i menyen. Istedenfor kan du ha en hovedkategori, f.eks. «gamle biler» og flere underkategorier med tilsvarende undersider.


Finner du ikke svaret på det du lurer på?