Hvordan redigere menyen

Klikk på «Rediger meny» rett over menyen på hjemmesiden din.

Du kan gjøre følgende endringer:

1. Endre på rekkefølgen av kategoriene

2. Slette en side. For å gjøre det, må man krysse av boksen og klikke på «Slett».

3. Endre egenskaper slik som navn, URL-adresse, nøkkelord eller beskrivelse.

4. Lage undersider. For å gjøre det må man dra og slippe en side.

5. Lage en ny side ved å klikke på «Ny side».

TIPP: Du kan også skjule en valgt side slik at den ikke vises i menyen. For å gjør det åpne "Rediger meny" og klikk på den lille svarte pilen og deretter på "Egenskaper".


Deretter klikk på nei for "Vis side i menyen" og "Vis side i sidekart".


Finner du ikke svaret på det du lurer på?