Hvordan videresender jeg e-post?

Når du har e-post konto hos Webnode, kan du legge til flere alternative e-postadresser slik at alle e-postmeldinger du får til din Webnode-adresse blir automatisk videresendt til adressene du oppgir.

1. Logg inn på Webnode kontoen din og åpne prosjektet som har e-postkontoen. Trykk INNSTILLINGER på toppen av vinduet i redigeringsverktøyet

Trykk INNSTILLINGER

2. Velg E-postkontoer i venstre kolonne og trykk på ADMINISTRER E-POSTKONTOER.

 ADMINISTRER E-POSTKONTOER

3. Trykk på e-postkontoen du ønsker å videresende innkommende e-postmeldinger fra.

Trykk på kontoen

4. I feltet Videresending av e-post skriv inn en eller flere alternative e-postadresser skilt med semikolon (;). Ikke glem å inkludere hovedadressen, dvs. den du valgte i forrige steg. Deretter klikk på Lagre.

Fyll inn alternativ adresse og trykk Lagre

Tips: For å slå av videresending av e-post, slett adressen(e) du skrev inn i feltet Videresending av e-post.

Tips: Du kan lese e-posten din ved å logge inn til Webnode Webmail, eller koble kontoen din til en e-postklient som Outlook 2016, Gmail for Android, Windows Phone eller Email for iPhone.


Finner du ikke svaret på det du lurer på?