Mal for musikkskole

Denne malen er som skapt for lærere, kursholdere og mindre utdanningsinstitusjoner. Malen er i utgangspunktet tilpasset med tanke på musikkskoler, men kan lett tilrettelegges for andre virksomhetstyper.